logo

BE A PRO
MAKE A SCORE

Građevinske skele

  • Pocinkovane, mobilne građevinske skele
  • Atest - stručni nalaz o pregledu i proveri opreme za rad pdf
  • Modularno sklapanje
  • Dimenzija baze 2,5 x 1 m
  • Visina 1 polja 1,1 m
  • Lagana za montažu
  • Mogućnost montiranja do 10 polja (do 12,3 m)
  • Gumirani točkovi
  • Dvodelna platforma, sa kapijom
  • Mogućnost proizvodnje po specijalnim zahtevima i dimenzijama